نمک پودری (0 تا 0.8 میلیمتر)، ریزترین و کوچکترین دانه بندی را در بین نمک های صنعتی دارا می باشد. نمک پودری به نام های دیگری چون نمک نرم و نمک زیرسرندی نیز شناخته میشود. این نوع نمک تقریبا شبیه آرد بوده و از نظر دانه بندی معمولا  بین 40 مش تا 90 مش  وجود دارد. به علت نوع دانه بندی (افزایش سطح مقطع و برخورد بالاتر)، نمک پودری رطوبت هوا را سریعتر جذب می کند. نمک نرم صنعتی،بیشتر از دیگر نمک ها، فرآیند کلوخه شدن را تجربه می کند. تولید و نگهداری این نوع نمک باید در شرایط آب و هوایی نسبتا خشک انجام شود زیرا آب و هوای مرطوب و جذب رطوبت باعث از دست رفتن شکل ظاهری خاصیت آن می شود این نوع نمک صنعتی در واقع آخرین محصولی است که بعد از خرد کردن ‌سنگ‌های نمک و گذر از آخرین سرند در کارخانه نمک به دست می‌آید. که به نسبت دیگر نمک های دانه بندی شده، قیمت پایین تری دارد. نگهداری این نمک، بسیار سخت می باشد. گذشت زمان، موجب کلوخه شدن آن می شود که جهت دیرتر کلوخه شدن، نمک نرم باید از تولیدات جدا شده و در کیسه های لمینت جداگانه بسته بندی شود. عدم جداسازی نمک پودر از نمک های دانه بندی شده ، موجب افت کیفیت خواهد شد. این نوع نمک  در سایت با شماره 6 نشان داده شده است