نمک مخلوط ترکیبی از چند سایز مختلف نمک است که در کارخانه نمک صنعتی تولید می شود در نمک مخلوط سایز دانه ها یکسان نیست بلکه ترکیبی از دانه های درشت ، ریز و خاک مانند است نمونه عکس از این نوع نمک در سایت با شماره 5 نشان داده شده است.