نمک صدفی ریز یا همان مش ۱۳۰معروف به نمک نمکدانی یا گرانول دانه ریز می باشد.این نوع نمک  دانه بندی یک دست ، کاملا شبیه به نمک خوراکی است.

این نوع نمک ریزترین سایز نمک دانه بندی، قبل از نمک پودری و یا نمک نرم است. این نوع نمک  در سایت با شماره 1 نشان داده شده است