با وجود اینکه ایران به عنوان یکی از قطب های اصلی استخراج سنگ نمک در بازار جهانی محسوب می گردد اما کیفیت و میزان خلوص سنگ نمک های استخراج شده از معدن های مختلف آن با یگدیگر متفاوتند در نتیجه یکی از مهمترین اقداماتی که لازم است طی فرآیند تولید محصول مورد توجه قرار گیرد، انجام آزمون های مختلف در هنگام تولید و همچنین بررسی کیفیت محصول نهایی می باشد. شرکت نمک ثمر با توجه به اهداف خود در راستای تولید محصولات با کیفیت و استاندارد، واحد آزمایشگاه صنعتی خود را در سال 1383راه اندازی نموده است. این مجموعه با داشتن کادری مجرب و امکانات مجهز آزمایشگاهی جهت تست نمک تولید شده ، نظیر اندازه گیری میزان یدات ، خلوص نمک ،کدورت سنجی و …کیفیت محصول نهایی را به طور مرتب کنترل می نماید.